vineri, 17 aprilie 2009

Cuvinese cu adevărat - a NăscătoareiCuvinese cu adevărat sa te fericim pe Tine Născatoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru, ceea ce eşti mai cinstită decat heruvinii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fară stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul L-ai născut, pe Tine cea cu adevarat Născatoare de Dumnezeu te mărim!

luni, 13 aprilie 2009

Crezul (Simbolul Credinţei)


Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!

RUGĂCIUNEA ŞCOLARULUI

Doamne, astăzi plec la şcoală,
Fără jucării în poală…
Tu ajută-mi să-nvăţ carte
Să ajung cât mai departe.

Am tăbliţă, am condeie,
Am penar închis cu cheie
Şi-n ghiozdan, lângă penar
Un frumos abecedar!

Tu ajută-mi, Doamne Sfinte,
Ca să fiu şcolar cuminte
Să-nvăţ mult, să nu fac rău
Ca să fiu pe placul Tău. AMIN.

RUGĂCIUNEA COPIILOR MICI


Doamne, Doamne, ceresc Tată.
Doamne, Doamne, ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii
Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti. Amin.

Rugăciunea - Înger îngeraşul meu

Înger îngeraşul meu

Înger îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine şi mă învaţă să fac bine.

Eu sunt mic, tu fă-mă mare,
Eu sunt slab, tu fă-mă tare,
Totdeauna mă însoţeşte şi de rele mă păzeşte. Amin